Ostara

Ostara_olej-na-platne-65x85cm_30-1-2018

[CZE] Dívám se na Ostaru, jak jí čarování pěkně jde. Je spokojená, vyrovnaná, ví své. Taky jsem si střihla týden tvorby nazvaný „Stvoř si svůj den“ pod dojmem ezoterické literatury. Tváře mi plály, srdce bušilo, vše se zdálo tak jednoduché – jsme přece tvůrci svého života! Slavnostně jsem ve svém pokoji vyvěsila plakátek s oním nadšeným textem. Zafungovalo to náramně, skoro ihned, ale úplně jinak. Týden, po který jsem vzdorovala a nápis just nesundala, bych mohla pojmenovat „Týden pohrom“, případně „Kdo s koho“. No, nevyhrála jsem, cosi nebo kdosi mocnější než já mi předvedl, jak to asi je. Dal mi tím cennou lekci. Dokud na to nejsi připravená, nestvoříš si ani ťuk.
[ENG] I’m looking at Ostara, admiring how good she’s at witchcraft. She’s content, she’s stable, she knows. I also launched a week of sorcery called “create your own day” under the spell of New Age literature. My cheeks were flushed, my heart was thumping, everything seemed so simple – we are the creators of our lives! In my room, I solemnly put up a card with that most important text. It worked very well, almost immediately, but completely different. The week when I was refusing to take the card off, was a week of disasters, a kind of “who laughs last…” competition with the Divine. Well, I didn’t laugh best. I was given a valuable lesson instead. As long as one’s not ready for it, one can’t create a thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *