Před bouří se neschováš… You Cannot Hide form the Storm…

red_raid

[CZE] Moje chemické období zapáleného objevovatele by se dalo parafrázovat „Přede mnou se neschováš“. Bylo to v začátcích mé cesty za poznáváním jiných názorů, jiných světů, jiných realit. Do cesty mi přišly informace o zázračném preparátu, který je snadné vyrobit si doma. Byla jsem nadšená. Tak jednoduché a vyléčí to kdeco! Jala jsme se konat – já, naprostý antichemik. Celá rodina byla chtě nechtě proléčována se mnou, přece o tenhle zázrak nikoho milého nepřipravím. Sebe jsem pasovala na pokusného králíka číslo 1 – dostávala jsem produkt do těla všemi možnými způsoby a otvory, byla jsem vynalézavější než tvůrce této metody. Ale opravdu to v ledasčem pomáhalo. Tuhle bouřlivou kapitolu jsem uzavřela poté, co jsem z fialové koupelny udělala jedním velkorysým gestem koupelnu žlutou. Naštěstí jen na chvíli, než plyn vyprchal. Tehdy jsem pochopila, že při mně celou tu dobu stáli mí andělé strážní, i když se asi občas taky dusili.

[ENG] My chemical era of a flaming explorer could be paraphrased as “you cannnot hide from me”. I was at the beginning of my journey towards researching into alternative opinions, other worlds, other realities. I stumbled on some information about a miraculous remedy, easy to make at home. I was excited. So simple and it cures everything! I got down to work – me, a complete anti-chemist. The whole family was being treated, nilly-willy, I wasn’t going to deprive them of such a miracle. I became a human guinea pig Number 1-I introduced the remedy into my body through multiple different ways, I was more inventive than the creator of this method himself. However, it actually helped with various things. I closed this turbulent chapter after I had turned our violet bathroom into yellow with just one of my generous gestures. Luckily, it took just a while before the gas evaporated and the violet reappeared. That’s when I understood that my angels had been standing by me all that time, even though they must have choked with me, too.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *