Zen

sparrow_olga truskova

[CZE] “Nemůžeš si uvědomit sebe sama takového, jaký jsi, dokud se neutkáš s tím, kdo nejsi.” (Zen)

[ENG] “You cannot realize who you truly are unless you encounter who you are not.” (Zen)

Read More

Ostara

Ostara_olej-na-platne-65x85cm_30-1-2018

[CZE] Dívám se na Ostaru, jak jí čarování pěkně jde. Je spokojená, vyrovnaná, ví své. Taky jsem si střihla týden tvorby nazvaný „Stvoř si svůj den“ pod dojmem ezoterické literatury. Tváře mi plály, srdce bušilo, vše se zdálo tak jednoduché – jsme přece tvůrci svého života! Slavnostně jsem ve svém pokoji vyvěsila plakátek s oním nadšeným textem. Zafungovalo to náramně, skoro ihned, ale úplně jinak. Týden, po který jsem vzdorovala a nápis just nesundala, bych mohla pojmenovat „Týden pohrom“, případně „Kdo s koho“. No, nevyhrála jsem, cosi nebo kdosi mocnější než já mi předvedl, jak to asi je. Dal mi tím cennou lekci. Dokud na to nejsi připravená, nestvoříš si ani ťuk.
[ENG] I’m looking at Ostara, admiring how good she’s at witchcraft. She’s content, she’s stable, she knows. I also launched a week of sorcery called “create your own day” under the spell of New Age literature. My cheeks were flushed, my heart was thumping, everything seemed so simple – we are the creators of our lives! In my room, I solemnly put up a card with that most important text. It worked very well, almost immediately, but completely different. The week when I was refusing to take the card off, was a week of disasters, a kind of “who laughs last…” competition with the Divine. Well, I didn’t laugh best. I was given a valuable lesson instead. As long as one’s not ready for it, one can’t create a thing.

Read More

Pianistka… The Pianist…

pianistka

[CZE] Obdivuju všechny, kteří umí hrát na hudební nástroj. A když na něj hrají opravdu bravurně, dokáží vyjádřit své nejhlubší pocity, není na světě nic krásnějšího. Taky jsem se učila hrát na klavír. Zůstaly mi z toho dva dobré zvyky – nesnáším dlouhé nehty a občas si uvařím bylinkový čaj. Ten mi totiž vařívala laskavá žena mého nebesky trpělivého učitele.

[ENG] I admire everyone who can play a musical instrument. When they play it really well, they can express their deepest feelings and there’s nothing more beautiful in the world. I used to lear how to play the piano, too. It left me with two good habits. I hate long nails and sometimes I make myself a cup of infusion – the tea my teacher’s wife prepared for me, she being so kind and he being so patient with me.

Read More

Svatá rodina…Holly Family…

Svata rodina olga truskova

[CZE] Každý jsme se narodili do nějaké rodiny, prý jsme si ji jako duše vybrali. Ať už jsme měli ty nejlepší rodiče, nebo jsme kvůli nim prožívali peklo na zemi, nemůžeme na ně zapomenout, vymazat je. Možná částečně z vědomé mysli, ale kdesi v nás je máme pořád. Přála bych všem, aby při cestách k sobě při hledání svého pravého já, mohli své rodiče s láskou přijmout přesně takové, jací byli. Pochopit, že nemohli jinak, že lásky v sobě měli tolik, kolik jí uměli mít, že bez nich bychom to nebyli my. Mně se to po dlouhém „boji“ podařilo a udělalo mi to móc dobře. Mámo, táto, mám vás moc ráda.

[ENG] We were all born into a unique family. It is believed that we chose them on the soul level. Whether we had the best parents, or we went trough hell on Earth because of them, we can’t forget them, erase them. Maybe from our conscious mind, we can delete them, however, somewhere deep inside we are still connected. I wish we all could lovingly accept our parents for as they are. Understand that they couldn’t behave in a different way, understand that they loved us as much as they were able to, understand that without them we wouldn’t now be us. For me it was a long journey and it cost me some struggle but I managed to embrace them into my heart unconditionally, it felt sooo good. Mom, Dad, I love you!

Read More

Helena

Helena_olej-na-platne-60x50cm_27-12-2016R

[CZE] „Dělám všední dojem velkoleposti.“ Kdy jindy než na Svatého Valentýna je čas připomenout si citát J-F. Milleta a řídit se podle něj. Tedy v češtině vzešel spíš z nepřesného překladu, ale o to pěkněji vyzývá k sebelásce.

[ENG] “I make a casual impression of greatness.” It’s Saint Valentine’s day, time to remember the J-F Millet’s quote and follow it’s wisdom. Well, the quotation itself stems from an inaccurate Czech translation, none the less, it calls for self-love in a nice way.

Read More

Čarovné jezero… Enchanted Lake…

Carovne jezero

[CZE] Nic není jenom černé nebo bílé, často na tom špatném nedokážeme najít ani trochu dobrého. Jako třeba na sousedce, která je postrachem (nejen) okolí. Řeknete si : K čemu je taková baba dobrá? Ale nebýt ní a její silně záporné a útočné energie, byla by dnes cesta k nám zničená. Dokázala najíždějící náklaďáky zahnat levou zadní! Jak říkám – nic není jen špatně. Bože, chraň nám ji! (A nás před ní.)

[ENG] Nothing is just black or white, often we can’t find anything good in the bad. Like our neighbour who is a public menace. You ask yourself: what’s the service of a witch like this? But if it weren’t for her and her strong negative and aggressive energy, our access road would be devastated today. She was able to chase the coming trucks away! As I said, nothing’s wrong. God save our neighbour for us! (And us from her.)

Read More