Helena

Helena_olej-na-platne-60x50cm_27-12-2016R

[CZE] „Dělám všední dojem velkoleposti.“ Kdy jindy než na Svatého Valentýna je čas připomenout si citát J-F. Milleta a řídit se podle něj. Tedy v češtině vzešel spíš z nepřesného překladu, ale o to pěkněji vyzývá k sebelásce.

[ENG] “I make a casual impression of greatness.” It’s Saint Valentine’s day, time to remember the J-F Millet’s quote and follow it’s wisdom. Well, the quotation itself stems from an inaccurate Czech translation, none the less, it calls for self-love in a nice way.

Read More

Čarovné jezero… Enchanted Lake…

Carovne jezero

[CZE] Nic není jenom černé nebo bílé, často na tom špatném nedokážeme najít ani trochu dobrého. Jako třeba na sousedce, která je postrachem (nejen) okolí. Řeknete si : K čemu je taková baba dobrá? Ale nebýt ní a její silně záporné a útočné energie, byla by dnes cesta k nám zničená. Dokázala najíždějící náklaďáky zahnat levou zadní! Jak říkám – nic není jen špatně. Bože, chraň nám ji! (A nás před ní.)

[ENG] Nothing is just black or white, often we can’t find anything good in the bad. Like our neighbour who is a public menace. You ask yourself: what’s the service of a witch like this? But if it weren’t for her and her strong negative and aggressive energy, our access road would be devastated today. She was able to chase the coming trucks away! As I said, nothing’s wrong. God save our neighbour for us! (And us from her.)

Read More

Před bouří se neschováš… You Cannot Hide form the Storm…

red_raid

[CZE] Moje chemické období zapáleného objevovatele by se dalo parafrázovat „Přede mnou se neschováš“. Bylo to v začátcích mé cesty za poznáváním jiných názorů, jiných světů, jiných realit. Do cesty mi přišly informace o zázračném preparátu, který je snadné vyrobit si doma. Byla jsem nadšená. Tak jednoduché a vyléčí to kdeco! Jala jsme se konat – já, naprostý antichemik. Celá rodina byla chtě nechtě proléčována se mnou, přece o tenhle zázrak nikoho milého nepřipravím. Sebe jsem pasovala na pokusného králíka číslo 1 – dostávala jsem produkt do těla všemi možnými způsoby a otvory, byla jsem vynalézavější než tvůrce této metody. Ale opravdu to v ledasčem pomáhalo. Tuhle bouřlivou kapitolu jsem uzavřela poté, co jsem z fialové koupelny udělala jedním velkorysým gestem koupelnu žlutou. Naštěstí jen na chvíli, než plyn vyprchal. Tehdy jsem pochopila, že při mně celou tu dobu stáli mí andělé strážní, i když se asi občas taky dusili.

[ENG] My chemical era of a flaming explorer could be paraphrased as “you cannnot hide from me”. I was at the beginning of my journey towards researching into alternative opinions, other worlds, other realities. I stumbled on some information about a miraculous remedy, easy to make at home. I was excited. So simple and it cures everything! I got down to work – me, a complete anti-chemist. The whole family was being treated, nilly-willy, I wasn’t going to deprive them of such a miracle. I became a human guinea pig Number 1-I introduced the remedy into my body through multiple different ways, I was more inventive than the creator of this method himself. However, it actually helped with various things. I closed this turbulent chapter after I had turned our violet bathroom into yellow with just one of my generous gestures. Luckily, it took just a while before the gas evaporated and the violet reappeared. That’s when I understood that my angels had been standing by me all that time, even though they must have choked with me, too.

Read More

2018

karty 2018

[CZE] Pro zábavu sdílím… vyložila jsem si ze svých obrazů, jaké energie nám chystá rok 2018 – posuďtě sami, jak na vás působí.

[ENG] Just for fun… I looked at the energies that 2018 is going to bring us, using the cards from my paintings. Check them out!

Read More

Pohledy… Postcards…

pohledyR

[CZE] Udělala jsem si radost a dala vyrobit deset různých pohledů z mých děl. Originální pošta k Vánocům a narozkám, co říkáte?

[ENG] Just for fun I had made ten different postcards from my work. Quite an original thing to post for Christmas or birthdays, don’t you think?

Read More

Vive la France !

nuit-des-artistes-honfleur-2016

[CZE] Už je to tady! 6 mých obrazů 6. srpna 2016 ve Francii. Vystaveny budou po celý srpen a další významná akce je plánována na 3. – 11. září. Jsem zvědavá na reakce!

[ENG] This is it! 6 paintings of mine in France from 6th Aug 2016. Exhibited the whole August and another important exhibition from 3rd until 11th Sep. Curious to see the reactions!

Honfleur mix

Read More